Loading...
We werken er hard aan om deze app nog beter te maken.
Steun ons werk door vandaag nog te doneren!
We are working hard to make this app even better.
Support our work doneting here today.

Vind een H. MisFind a Holy Mass

Kies een datum, moment van de dag en een plaats om een H. Mis te zoeken.Choose a date, moment of the day and a city to find a Holy Mass.

Selecteer een liturgische vorm:
Select liturgical form:
Selecteer de voertaal:Select language:

{#aantal} resultatenresults

{#plaatsnaam} filter
kaart
Afbeelding kerk

{#kerk}

{#plaats}

{#tijd}

{#afstand}

{#bike}

{#car}

{#rite}

{#taal}

{#aantal} resultatenresults

{#plaatsnaam} lijstlist

Selecteer een liturgische vorm:
Select liturgical form:
Selecteer de voertaal:Select language:
Terug naar lijstweergave Back to listview

{naam}

{adres}

Foto's Pictures

Komende HH. MissenUpcomming Holy Masses

DatumDateTijdTimeRiteTaalLanguage

Keep me posted!Houd mij op de hoogte!

Over deze app (MisInDeBuurt)

MisInDeBuurt is een website en app die je helpt om een Heilige Mis (ofwel Eucharistieviering) te vinden bij jou in de buurt, zelfs als je op vakantie of zakenreis bent. De focus van de app ligt op Nederlands grondgebied. Hoewel er al verschillende websites zijn om een H. Mis in de buurt te vinden, hebben deze vaak hun beperkingen. Bijvoorbeeld, de mistijden zijn niet altijd up-to-date.

Op MisInDeBuurt zijn alleen Heilige Missen te vinden waarvan bij ons bekend is dat deze worden gecelebreerd volgens het Romeins Missaal, of door een niet-Romeinse ritus die onder de Katholieke Kerk valt. Bovendien worden de mistijden handmatig up-to-date gehouden. Zo kun je met een gerust hart naar de H. Mis gaan!

Ontbreekt er een kerk? We horen het graag!

Let op: op MisInDeBuurt zijn geen gezins- en familievieringen en Woord- en Communievieringen te vinden. Mogelijk wordt MisInDeBuurt in een later stadium uitgebreid met deze vieringen. Verder is het goed om te weten dat wij ons uiterste best doen om alle mistijden up-to-date te houden door maandelijks (soms zelfs wekelijks) te kijken naar de verschillende tijden en eventueel contact op te nemen met de kerken. Wij zijn echter afhankelijk van de input van de kerken en dus kunnen wij nooit 100% garantie geven dat de H. Mis daadwerkelijk plaatsvindt.

About the app (MisInDeBuurt):

MisInDeBuurt is a website and app that helps you find a Holy Mass near you, even if you are on a vacation or a business trip in the Netherlands or Belgium. Although there are already several websites to find a Holy Mass near you, they often have their limitations. For example, the Holy Mass times are not always up-to-date.

On MisInDeBuurt you can only find Holy Masses that follow a rite under the Church of Rome. Further, the Holy Mass times are kept up to date manually. So you can go to Holy Mass with peace of heart!

Are we missing a church? Let us know!

Please note that MisInDeBuurt does not include Family Celebrations and Word and Communion Celebrations. Possibly MisInDeBuurt will be expanded with these celebrations at a later stage. Furthermore, it is good to know that we do our utmost to keep all Mass times up-to-date by looking at the different times monthly (sometimes even weekly) and contacting the churches if necessary. However, we depend on input from the churches, so we can never give a 100% guarantee that the Holy Mass will actually take place.

Over Stichting Acutis

MisInDeBuurt is een initiatief van Stichting Acutis, een non-profit organisatie die als doel heeft om de liefde voor de Eucharistie in Nederland nieuw leven in te blazen. Het project wordt volledig gefinancierd door de stichting en is afhankelijk van donaties van betrokkenen die onze visie delen. Om MisInDeBuurt draaiende te houden en verder uit te breiden, zijn we constant op zoek naar donateurs die ons willen ondersteunen.

Op onze website www.stichting-acutis.nl kun je meer informatie vinden over Stichting Acutis en onze verschillende projecten, waaronder MisInDeBuurt. Als je geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact met ons op of bekijk onze website voor meer informatie.

About Stichting Acutis

MisInDeBuurt is an initiative of Stichting (= foundation) Acutis, a non-profit organization/ foundation whose goal is to revive the love for the Eucharist in the Netherlands. The project is fully funded by the foundation and depends on donations from stakeholders who share our vision. To keep MisInDeBuurt running and expanding, we are constantly looking for donators to support us.

On our website www.stichting-acutis.nl you can find more information about Stichting Acutis and our various projects, including MisInDeBuurt. If you are interested, feel free to contact us or check out our website for more information.

Ons TeamOur Team

Ben Tax

Ben Tax

ProjectleiderProject manager

Als projectleider ben ik verantwoordelijk voor alle algemene zaken rondom het project. Ik ben verantwoordelijk voor het planningsproces; van tijdsplanning en financiële planning tot aan het contact onderhouden met diverse belanghebbenden. As project manager, I am responsible for all general matters concerning the project. I am responsible for the planning process; from time scheduling and financial management to keeping in touch with various stakeholders.

Wouter de Brie

Wouter de Brie

ProjectmedewerkerProject assistant

Als projectmedewerker ben ik verantwoordelijk voor het vinden van kerken die in onze app komen en ben ik de accountmanager voor deze kerken. As project assistant, I am responsible for finding churches to be included in our app and I am the account manager for these churches.

Frank Jansons

Frank Jansons

Developer

Als developer ben ik verantwoordelijk voor het bouwen en onderhouden van de app. As developer, I am responsible for building and maintaining the app.

DonerenDonate

Op onze website www.stichting-acutis.nl kun je meer informatie vinden over Stichting Acutis en onze verschillende projecten, waaronder MisInDeBuurt. Als je geïnteresseerd bent, neem dan gerust contact met ons op of bekijk onze website voor meer informatie.

Wil jij Stichting Acutis helpen om MisInDeBuurt te onderhouden en wil jij een bijdrage leveren aan een grotere liefde voor de Eucharistie in Nederland? Via onderstaand formulier kan je een donatie aan ons doen en help je ons direct met het streven naar onze missie!

On our website www.stichting-acutis.nl you can find more information about Stichting Acutis and our various projects, including MisInDeBuurt. If you are interested, feel free to contact us or check out our website for more information.

Would you like to help Stichting Acutis maintain MisInDeBuurt and contribute to a greater love for the Holy Eucharist in the Netherlands? Through the form below you can make a donation to us and help us directly in the endeavor of our mission!

,

Berichten

Messages